Het SOP is niet meer verplicht

De laatste 5 jaar was het schoolondersteuingsprofiel (SOP) een verplicht document. Maar, is het SOP nog steeds verplicht? Of misschien heb je gehoord dat het SOP helemaal verdwijnt? Dat laatste is waar, althans deels. Hoe het precies zit, zocht ik voor je uit.
Je leest het in deze blog
Het schoolondersteuningsprofiel wordt, als de motie wordt aangenomen, met ingang van 2024 niet meer verplicht als beleidsstuk.
In plaats daarvan spreken ze over het ondersteuningsaanbod van de school.

Maar wat betekent dit nou precies voor jou als IB-er? Wat moeten jullie als school aanpassen? Wat moet er nog wel en wat niet meer? Want je wil niet te weinig doen, maar ook zeker niet teveel. Ik vertel het je allemaal in deze blog.

Wat is een SOP?

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beleidsdocument waarin scholen vastlegden welke ondersteuning er in de school geboden kon worden.  Het oorspronkelijke idee was om op die manier binnen één scholencluster, bestuur of samenwerkingsverband alle mogelijke vormen van ondersteuning te bieden. Iedere school was immers vrij in de keuzes die zij maakten rondom het extra aanbod.  Elke vier jaar herschreef de school het SOP om het op die manier aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de school. Daarbij was het gesprek  met het team een essentieel onderdeel: samen bepaal je de gewenste invulling van jullie onderwijs.

Het SOP verdwijnt?- waarom eigenlijk

Er ligt op dit moment een motie die de verandering in regelgeving voorstelt. De kans is erg groot dat deze motie aangenomen gaat worden. Maar waarom is de motie er in de eerste plaats?
Het SOP bleek een beleidsstuk dat vooral geschreven werd door het management. Daardoor leefde het niet in de school. Het team had vaak niks te maken met de inhoud en was niet goed op de hoogte.
Daarnaast was er geen sprake van een echt dynamisch document, maar heel vaak een knip- en plakwerk, waardoor elk SOP min of meer op elkaar leek. Deels logisch, want het SOP was het zoveelste beleidsstuk waar tijd en aandacht naar toe moest.
De belangrijkste reden dat het SOP verdwijnt is de slechte vindbaarheid. Ouders konden het document vaak niet vinden én als ze het wel vonden, was het vaak slecht leesbaar door mensen buiten het onderwijs.

Wat moet ik nog wel doen als school?

Ondanks dat het SOP verdwijnt, verdwijnt niet de verplichting om transparant te zijn over de mogelijkheden voor ondersteuning in de school. De term SOP verandert in ondersteuningsaanbod van de school.
In plaats van een vierjaarlijkse bijstelling en een ronde langs de MR, stellen scholen het ondersteuningsaanbod jaarlijks bij. Dit  overzicht hoeft niet meer gezien te worden door de MR.
Omdat het overzicht vooral bedoeld is voor ouders is het belangrijk dat het ondersteuningsaanbod ook op die manier geschreven wordt. Het zal voor ouders goed leesbaar en begrijpelijk moeten zijn.
Waarschijnlijk gaat in de motie ook staan dat de ondersteuningsmogelijkheden als onderdeel in de schoolgids worden opgenomen. Of dit ook een verplichting wordt of alleen een advies is nog niet duidelijk. De school zal er in ieder geval voor moeten zorgen dat het overzicht met ondersteuningsmogelijkheden goed vindbaar is voor ouders.
Deze wijziging betekent dat er op meer punten zaken gaan veranderen. Groei houdt je hiervan op de hoogte.

Hoe dan?

Ondanks dat de vorm van het SOP verandert, blijft er ook nog veel hetzelfde: Je zult immers nog steeds goed moeten weten hoe jullie leerlingpopulatie is opgebouwd.
Je zult ook nog steeds bewuste keuzes moeten maken rondom de ondersteuning. Je zult dit ook nog steeds op tenminste één plek vast moeten leggen.
Maar hoe doe je dit op een manier die niet teveel tijd kost, maar waarmee je wel tegelijkertijd zorgt voor een compleet overzicht?
Daarom hieronder een paar handige tips:

  • Zorg voor overzicht: wie zijn jullie leerlingen en hun gezinnen?
    Met welke vragen komen leerkrachten veel bij IB-ers? Welke hulp hebben leerlingen en ouders nodig?
  • Schrijf echt mét het team. Geen voorstel waar ze op kunnen schieten, maar geef ze echt de mogelijkheid tot meebeslissen. Zeker deze eerste ronde is dé uitgelezen kans om samen te schrijven.
  • Zorg voor een groep testlezers. Vraag een aantal ouders om het nieuwe overzicht te lezen en aan te geven wat zij ervan vinden.
    Nog beter: plaats het ergens op je site en vraag ouders dit eerst te vinden. Weet je direct of het op een logische plek staat.
  • Koppel de jaarlijkse update aan een van je opbrengstvergaderingen.
    Daarmee kan je direct met het team beslissen op basis van data wat er nodig is.

Binnenkort vind je hier een aantal praktische werkvormen om echt aan de slag te gaan met het nieuwe ondersteuningsaanbod.

Scroll naar boven